YUHANNA 21. BÖLÜM

YUHANNA

21. BÖLÜM

İsa Celile’de Görünür
Yuhanna 21:1-3

(1) İsa Celile gölünün batı kıyısında müritlerine tekrar göründü. (2) Petrus, Tomas, Natanyel, Yakup, Yuhanna ve iki mürit daha hep birlikteydiler. (3) Petrus diğerlerine, “Ben balığa çıkıyorum” dedi. Onlar, “Biz de seninle geliyoruz” dediler. Gece boyunca avlandılar, ama tek bir balık bile tutamadılar.

Mucizevi Balık Avı
Yuhanna 21:4-14

(4) Sabah güneş doğduğunda, İsa kıyıda duruyordu. Ama müritler onun İsa olduğunu anlamadı. (5) İsa, “Balık yakaladınız mı?” diye bağırdı. Müritler, “Hayır!” diye karşılık verdi. (6) İsa onlara, “Ağınızı teknenin sağ yanına atın. Çok balık tutacaksınız” dedi. Onlar İsa’nın dediği gibi yaptılar. O kadar çok balık yakaladılar ki, ağı tekneye çekemediler. (7) Yuhanna Petrus’a, “Bu Rab’dir!” dedi. Petrus üstünü giyip suya atladı. (8) Müritler kıyıdan 90 metre kadar uzaktaydı. Onlar balıkla dolu ağı tekneyle çekerek kıyıya vardılar. (9) Kıyıya çıktıklarında kömür ateşinde pişmekte olan balık ve ekmek gördüler. (10) İsa, “Tuttuğunuz balıklardan birazını bana getirin” dedi. (11) Petrus tekneye çıktı ve ağı kıyıya çekti. 153 tane iri balık yakalamışlardı, buna rağmen ağ yırtılmamıştı. (12) İsa, “Gelin kahvaltı edin” dedi. Müritler O’na, “Sen kimsin?” diye sormadılar, çünkü O’nun Rab olduğunu biliyorlardı. (13) İsa onlara balık ve ekmek verdi. (14) Bu, İsa’nın dirildikten sonra müritlerine üçüncü defa görünmesiydi.

İsa Petrus’la Konuşur
Yuhanna 21:15-23

(15) Kahvaltıdan sonra İsa, Petrus’a, “Beni diğer müritlerden daha çok seviyor musun?” diye sordu. Petrus, “Evet, Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. İsa, “Koyunlarımı besle” dedi. (16) İsa Petrus’a ikinci defa, “Beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus, “Evet, Rab, seni sevdiğimi bilirsin” dedi. İsa, “Koyunlarıma göz kulak ol” dedi. (17) İsa Petrus’a üçüncü defa, “Beni seviyor musun?” diye sordu. Petrus, İsa’nın kendisine O’nu sevip sevmediğini üç defa sormuş olmasına üzüldü. Petrus şöyle dedi, “Rab, sen her şeyi bilirsin. Seni sevdiğimi bilirsin.” İsa, “Koyunlarımı besle” dedi. (18) İsa şöyle konuştu: “Sana doğrusunu söyleyeyim, gençken, kendi kendine giyinir, istediğin yere giderdin. Yaşlandığında, yardım almak için kollarını uzatacaksın. Seni başkaları giydirecek ve istemediğin yerlere götürecek.” (19) İsa bu sözleriyle Petrus’a onun Allah’ı yüceltmek için ne tür bir ölümle karşılaşacağını açıklıyordu. İsa, Petrus’a “Ardımdan gel!” dedi. (20) Yuhanna, İsa ile Petrus’un ardından gidiyordu. (21) Petrus, İsa’ya, “Yuhanna’ya ne olacak Rab?” diye sordu. (22) İsa şöyle dedi, “Tekrar gelişime dek onun sağ kalmasını istiyorsam, bundan sana ne? Sen sadece beni izle!” dedi. (23) Müritlerin arasında İsa’nın Yuhanna’nın asla ölmeyeceğini söylediğine dair bir rivayet yayıldı. İsa böyle dememişti . O sadece bunu bilmenin Petrus’un işi olmadığını söylemişti.

Yuhanna’nın Şahitliği
Yuhanna 21:24-25

(24) Ben Yuhanna, burada yazılanlara şahit olan müridim. Şahitliğim doğrudur. (25) İsa’nın yaptığı ama yazılı olmayan daha birçok işler vardır. Eğer İsa’nın yaptığı işlerin hepsi yazılmış olsaydı, yazılan kitaplar dünyaya sığmazdı.

Submit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!