YUHANNA 20. BÖLÜM

YUHANNA

20. BÖLÜM

İsa’nın Dirilişi
Yuhanna 20:1-9
Matta 28:1-10; Markos 16:1-8; Luka 24:1-12

(1) Mecdelli Meryem Pazar sabahı erkenden İsa’nın mezarına gitti. Meryem, hava hâlâ karanlık olduğu halde mezarın girişindeki taşın yerinden kaldırılmış olduğunu gördü. (2) Meryem koşarak havarilerden Petrus ve Yuhanna’ya gitti. Onlara şöyle dedi: “Rab’bin bedenini mezardan dışarı çıkarmışlar! Onu nereye götürdüklerini bilmiyoruz!” (3) Sonra hep birlikte koşarak mezara gittiler. (4) Yuhanna mezara Petrus’tan önce vardı. (5) Eğildi ve mezarın içine baktı. Yerde duran keten bezi şeritlerini gördü, ama içeri girmedi. (6) Petrus geldi ve mezara girdi. O da keten bezi şeritlerin yerde durduğunu gördü. (7) İsa’nın yüzüne sarılmış olan peşkir ise ayrı bir yerde katlanmış olarak duruyordu. (8) Sonra Yuhanna mezara girdi. O da Petrus’un görmüş olduklarını gördü ve iman etti. (9) Onlar hala Kutsal Kitap’tan İsa’nın ölümden dirilmesi gerektiğini anlayamamışlardı.

İsa Meryem’e Görünür
Yuhanna 20:10-18
Markos 16:9-11

(10) Müritler evlerine geri döndüler. (11) Meryem ise İsa’nın mezarının önünde ağlıyordu. Meryem eğildi ve mezarın içine baktı. (12) İsa’nın bedeninin yatırıldığı yerde beyazlara bürünmüş iki meleğin oturduğunu gördü. Meleklerden biri İsa’nın başının olduğu yerde, diğeri ise ayaklarının olduğu yerde oturmuştu. (13) Onlar Meryem’e, “Niçin ağlıyorsun?” diye sordular. Meryem, “Rab’bimin bedenini almışlar. O’nu nereye götürdüklerini bilmiyorum” dedi. (14) Meryem arkasına döndü, İsa orada duruyordu. Ama Meryem onun İsa olduğunu anlamadı. (15) İsa, “Niçin ağlıyorsun? Kimi arıyorsun” dedi. Meryem onu bahçıvan sanarak, “Rab’bimin bedenini sen mi aldın? Eğer aldıysan, O’nu nereye götürdün lütfen söyle, efendim” dedi. (16) İsa, “Meryem!” dedi. Meryem O’na döndü ve, “Rabbuni (hocam)!” dedi. (17) İsa ona şöyle dedi, “Bana dokunma, çünkü henüz ebedi Baba’nın yanına gitmedim. Müritlerime git ve onlara ebedi Babamın ve Baba’nızın, Allahım’ın ve Allahınız’ın yanına gittiğimi söyle” (18) Mecdelli Meryem koşarak müritlere gitti ve onlara, “Rab’bi gördüm!” dedi. Meryem onlara İsa’nın kendisine söylediği her şeyi anlattı.

İsa Müritlerine Görünür
Yuhanna 20:19-23
Matta 28:16-20; Markos 16:14-18; Luka 24:36-49

(19) Pazar akşamıydı. Müritler kapıları kilitli bir odada toplanmıştı, çünkü Yahudi önderlerden korkuyorlardı. İsa geldi ve onların yakınında durarak, “Size selamet olsun!” dedi. (20) İsa onlara ellerindeki ve böğründeki yara izlerini gösterdi. Müritler İsa’yı gördükleri için büyük sevinç duydular. (21) İsa tekrar, “Size selamet olsun!” dedi. “Ebedi Baba beni dünyaya göndermişti. Şimdi ben sizleri dünyaya gönderiyorum.” (22) İsa onların üzerine üfledi ve şöyle dedi: “Kutsal Ruh’u alın! (23) Eğer diğerlerinin günahlarını bağışlarsanız, onların günahları Tanrı tarafından bağışlanmış olur. Eğer onların günahlarını bağışlamazsanız, onlar Tanrı tarafından bağışlanmamış olarak kalır.”

İsa Tomas’a Görünür
Yuhanna 20:24-28

(24) [İkiz diye anılan] Tomas on iki havariden biriydi. İsa müritlerine göründüğü sırada Tomas onlarla birlikte değildi. (25) Diğer müritler Tomas’a, “Rab’bi gördük” dediler. Tomas, “O’nun ellerindeki çivi izlerine ve böğründeki yaraya kendi ellerimle dokunmadan söylediklerinize inanmam” dedi. (26) Sekiz gün sonra, Tomas ve diğer müritler kapıları kilitli bir odada toplanmışlardı. İsa geldi ve onların yakınında durarak, “Size selamet olsun!” dedi (27) İsa Tomas’a dönerek, “Ellerimdeki çivi izlerine dokun. Böğrümdeki yarayı elle. Şimdi şüphe duymayı bırakıp, bana iman edebilirsin” dedi. (28) Tomas, “Rab’bim ve Allah’ım!” diye karşılık verdi. (29) İsa, “Beni gözlerinle gördüğün için mi iman ediyorsun? Ne mutlu Beni görmeden iman edenlere!” dedi.

İsa’nın Gerçekleştirdiği Olağanüstü Alâmetler
Yuhanna 20:30-31

(30) İsa müritlerinin önünde burada yazılı olmayan daha pek çok olağanüstü alâmetler gerçekleştirdi. (31) Bu alâmetlerden bu kitaba aldıklarım, İsa’nın Allah’ın ebedi Oğlu Mesih olduğuna iman edesiniz diye yazıldı. İsa’ya iman edin, ebedi hayata kavuşursunuz.altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!