YUHANNA 19. BÖLÜM

YUHANNA

19. BÖLÜM

İsa Çarmıha Gerilemeye Mahkum Edilir
Yuhanna 19:1-16
Matta 27:27-31; Markos 15:16-20

(1) Pilatus İsa’yı Romalı askerlere kamçılattı. (2) Romalı askerler dikenli çalılardan bir taç yapıp İsa’nın başına geçirdi ve O’na mor bir kaftan giydirdiler. (3) Askerler, “Yahudilerin Kralı çok yaşa!” diye O’nunla alay ettiler. O’nun yüzüne defalarca vurdular. (4) Pilatus dışarı çıkıp Yahudilere yeniden, “Ben bu adamı suçlu bulmuyorum” dedi. (5) İsa, başında dikenli taç ve üzerinde mor kaftanla dışarı çıkınca, Pilatus Yahudilere, “Öldürülmesini istediğiniz adam işte burada” dedi. (6) Yahudi önderler, “Onu çarmıha ger! Onu çarmıha ger!” diye bağırdılar. Pilatus, “Onu siz çarmıha gerin. Ben onu suçlu bulmuyorum” dedi. (7) Yahudiler, “Allah’ın Oğlu olduğunu iddia ettiği için şeriat onun ölmesi gerektiğini bildirir” dedi. (8) Pilatus bunu duyunca korktu. (9) Saraya girip İsa’ya, “Nereden geliyorsun?” diye sordu. İsa ona cevap vermedi. (10) Pilatus, “Bana cevap ver! Seni salıvermeye de, çarmıha germeye de yetkiliyim!” dedi. (11) İsa şöyle dedi, “Allah sana vermemiş olsaydı benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı. Yahudi önderlerin günahı daha da büyüktür. Beni sana getirenler onlardır.” (12) Pilatus İsa’yı serbest bırakmak istedi, fakat Yahudiler, “Eğer İsa’yı bırakırsan, Sezar’ın dostu değilsin!” diye bağırdılar!” (13) Pilatus Yahudileri duyunca İsa’yı dışarı çıkarttırdı. Pilatus (Aramice’de Gabata denilen) Taş Döşeme adlı yerde yargıç kürsüsüne oturdu. (14) Cuma günü öğlen vaktiydi ve Fısıh için hazırlıkların yapıldığı gündü. Pilatus Yahudilere, “İşte kralınız!” diye bağırdı. (15) Yahudiler, “Onu çarmıha ger!” diye bağırarak karşılık verdi. Pilatus, “Kralınızı çarmıha germemi mi istiyorsunuz?” dedi. Baş rahipler, “Bizim tek kralımız Sezar’dır” diye cevapladı. (16) Pilatus İsa’yı çarmıha gerilmek üzere Romalı askerlere teslim etti. Askerler İsa’yı götürdü.

İsa’nın Çarmıha Gerilmesi
Yuhanna 19:17-27
Matta 27:33-44; Markos 15:22-32; Luka 23:43

(17) İsa kendi çarmıhını (Aramice’de Golgota denilen) Kafatası adlı yere kadar taşıdı. (18) İsa orada çarmıha gerildi. İsa’nın çarmıhı, çarmıha gerilecek diğer iki kişinin çarmıhlarının ortasında duruyordu. (19) Pilatus İsa’nın çarmıhına bir levha çaktırmıştı. Levhada “Yahudilerin Kralı Nasıralı İsa” diye yazılıydı. (20) Bu yazı Aramice, Latince ve Grekçe dillerinde yazılmıştı. Çünkü İsa’nın çarmıha gerildiği yer kentin yakınındaydı ve bu levhayı birçok Yahudi’nin okuması muhtemeldi. (21) Baş rahipler Pilatus’a şöyle söylediler, “ Levhaya ‘Yahudilerin Kralı!’ diye yazılmasın’. İsa’nın, ‘Ben Yahudilerim Kralıyım’ dediği yazılsın.” (22) Pilatus ise, “Yazdıklarımı değiştirmeyeceğim” dedi. (23) Romalı askerler İsa’yı çarmıha gerdi. O’nun dış giysisini alıp dört parçaya ayırdılar. Her asker giysinin bir parçasını aldı. İsa’nın mintanı ise dikişsizdi ve yekpare kumaştan yapılmıştı. (24) Askerler kendi aralarında, “Bunu parçalamayalım. Kimin olacağını belirlemek için zar atalım” dediler. Böylece Mezmurlar 22:18’de yazılı olan, ‘Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar” sözleri yerine gelmiş oldu. (25) İsa’nın annesi, annesinin kız kardeşi, Mecdelli Meryem ve Klopas’ın karısı olan Meryem, İsa’nın çarmıhına yakın bir yerde duruyordu. (26) İsa aşağı baktı, annesini ve Havari Yuhanna’yı gördü. Yuhanna O’nun sevdiği müridiydi. İsa annesine, “O senin oğlundur” dedi. (27) İsa Yuhanna’ya, “O senin annendir” dedi. Yuhanna, İsa’nın annesi Meryem’i Kudüs’teki evine aldı.

İsa’nın Ölümü
Yuhanna 19:28-37
Matta 27:48, 50; Markos 15:36-37; Luka 23:36

(28) İsa artık her şeyin bittiğini ve Mezmurlar 69:21’de yazılı olan, ‘Sirke içirdiler susadığımda’ sözünün yerine geldiğini biliyordu. İsa, “Susadım” dedi. (29) Askerlerden biri bir parça sünger alıp içinde ekşi şarap olan çömleğe batırdı. Asker bu süngeri bir mercanköşk dalının ucuna takıp İsa’nın ağzına uzattı. (30) İsa ekşi şarabı tattıktan sonra, “Tamamlandı!” diye bağırdı. Ardından başını eğdi ve ruhunu Allah’a teslim etti. (31) O gün Cuma’ydı ve Fısıh Bayramı için hazırlıkların yapıldığı gündü. Yani çok özel bir Şabat günüydü, çünkü ertesi gün Fısıh Bayramı başlıyordu. Yahudiler Şabat gününde ölülerin çarmıhta asılı kalmasını istemedi. Pilatus’tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve çarmıhtan aşağı indirilmesini istediler. (32) Askerler İsa’yla birlikte çarmıha gerilmiş olan iki adamın bacaklarını kırdılar. (33) Ama sıra İsa’ya geldiğinde, O’nun ölmüş olduğunu gördüler bu yüzden bacaklarını kırmadılar. (34) Bir asker İsa’nın böğrüne mızrak sapladı. İsa’nın böğründen kan ve su aktı. (35) Doğru ve sadık bir kişi İsa’nın çarmıha gerilmesine şahit oldu. O kişi, iman edesiniz diye size hakikati bildirmektedir. (36-37) Bunlar Musa peygamberin Mısır’dan Çıkış, 12:46’da yazdığı, ‘Kemiklerini kırmayacaksınız’ ve Zekeriya peygamberin Zekeriya 12:10’da yazdığı, ‘Bana, yani deştiklerine bakacaklar’ sözlerinin yerine gelmesi için gerçekleşti.

İsa’nın Gömülmesi
Yuhanna 19:38-42
Matta 27:57-61; Markos 15:42-47; Luka 23:50-56

(38) Aramatyalı Yusuf, Yahudi Yüksek Meclisi üyesi ve İsa’nın müritlerinden biriydi. Yusuf, İsa’nın ölüsünün kendisine verilmesi için gizlice Pilatus’tan izin istedi, çünkü dini önderlerden korkuyordu. Pilatus izin verdi. Aramatyalı Yusuf İsa’nın ölü bedenini teslim aldı. (39) Hem Yahudi Yüksek Meclisi üyesi hem de bir Ferisi olan Nikodim de Yusuf’la birlikteydi. Nikodim daha önce, bir gece karanlığında İsa’yla konuşmuş olan adamdı. Nikodim yanında 34 kg. kadar baharat karışımı getirdi. (40) Onlar Yahudilerin defin geleneklerini uyguladılar ve İsa’nın ölü bedenini baharat kaplı keten bezinden şeritlerle sardılar. (41) Sonra da O’nu yeni bir mezara koydular. Bu mezar İsa’nın çarmıha gerildiği yerin yakınındaki bir bahçenin içindeydi. (42) Onlar İsa’yı bu mezara koydular, çünkü mezar çok yakındaydı ve o gün Fısıh için Hazırlıkların yapıldığı Cuma günüydü.


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!