YUHANNA 17. BÖLÜM

YUHANNA

17. BÖLÜM

İsa Kendisi İçin Dua Eder
Yuhanna 17:1-5

(1) İsa müritlerine vaaz ettikten sonra, başını göğe kaldırdı ve dua etti: “Ebedi Baba, vaktim geldi. Ebedi Oğul’u yücelt ki, seni yüceltebileyim. (2) Bana bütün insanların üzerinde yetki verdin, öyle ki bana gelenlerin hepsine ebedi hayat verebileyim. (3) Ebedi hayat, Mesih olan beni ve beni dünyaya gönderen tek hakiki Allah olan Seni tanımaktır. (4) Seni bu dünyada yücelttim. Yapmam için bana verdiğin işi tamamladım. (5) Ebedi Baba, beni dünya yaratılmadan önce sahip olduğumuz yüceliğimizle yücelt.

İsa Müritleri İçin Dua Eder
Yuhanna 17:6-19

(6) Bu dünyada bana verdiğin insanlara senin adını ilan ettim. Onlar Sana aittiler, ama onları sen bana verdin. Onlar senin sözüne itaat ettiler. (7) Onlar benim olan her şeyin senden geldiğini bilirler. (8) Onlara öğretmem için bana verdiklerini vaaz ettim. Onlar senin sözlerini kabul ettiler. Onlar senden geldiğime ve beni dünyaya gönderdiğine iman ederler. (9) Şimdi, bana verdiğin insanlar için dua ediyorum. Bu dünya için dua etmiyorum. (10) Benim olan her şey senindir, senin olan her şey benimdir. Ben onların aracılığıyla yüceltildim. (11) Ben bu dünyadan ayrılıyorum, ama müritlerim ayrılmıyor. Kutsal Baba, sana geliyorum. Bana verdiğin müritleri kendi isminde muhafaza et. Onlar da bizim gibi bir olsunlar. (12) Ben onları korudum ve biri hariç hepsini senin isminde muhafaza ettim. Cehennemin oğlu Yahuda İskariyot, Kutsal Kitap’ta yazılanlar yerine gelsin diye kayboldu. (13) Şimdi Sana geliyorum. Müritlerim de benimle aynı sevince sahip olsunlar diye dünyada senin sözünü vaaz ettim. (14) Müritlerime senin sözünü bildirdim, bu yüzden dünya onlardan da nefret ediyor. Ben bu dünyaya ait olmadığım gibi, onlar da bu dünyaya ait değiller. (15) Ebedi Baba, onları bu dünyadan çıkarmanı istemiyorum. Senden onları İblis’ten korumanı istiyorum. (16) Ben nasıl bu dünyaya ait değilsem, müritlerim de bu dünyaya ait değiller. (17) Onları hakikatle kutsal kıl, çünkü hakikat senin sözündür. (18) Beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de müritlerimi dünyaya gönderdim. (19) Ben kutsal bir hayat yaşarım, onlar da hakikatle kutsal kılınacaklar.

İsa Gelecekte İman Edecekler İçin Dua Eder
Yuhanna 17:20-26

(20) “Müritlerim ve onların öğrettikleri aracılığıyla bana iman edecek olanlar için dua ediyorum. (21) Benim sende, senin bende olduğun gibi, onlar da bir olsunlar. Onlar bizde bir olsunlar ki, beni senin gönderdiğine dünya iman etsin. (22) Bana verdiğin yüceliği onlara verdim ki, onlar da bizim gibi bir olsunlar. (23) Sen bendesin, ben de onlardayım. Müritlerim bir olsunlar ki, beni senin gönderdiğini dünya anlasın. Onları senin beni sevdiğin gibi sevdiğimi dünya anlasın. (24) Ebedi Baba, müritlerimin benimle birlikte olmasını istiyorum. Bana verdiğin yüceliği onların görmesini istiyorum. Sen beni dünya yaratılmadan önce sevdin. (25) Adil Baba, dünya seni tanımıyor ama ben seni tanıyorum. Müritlerim beni dünyaya senin gönderdiğine iman eder. (26) Çünkü onlara Seni tanıttım. Seni tanıtmaya devam edeceğim ki, bana olan sevgin onlarda da olsun ve ben onlarda yaşayayım. ”


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!