YUHANNA 14. BÖLÜM

YUHANNA

14. BÖLÜM

Yol, Hakikat ve Hayat İsa’dır
Yuhanna 14:1-15

(1) İsa müritlerine şöyle dedi: “Yüreğinizi sıkmayın. Allah’a ve bana iman edin. (2) Ebedi Baba’nın evindeki odalar çoktur. Size yalan söylemiyorum. Ben sizin için yer hazırlamaya gidiyorum. (3) Gittiğim yere sizi de götürmek için geri döneceğim ve siz ebediyen benimle birlikte olacaksınız. (4) Nereye gittiğimi biliyorsunuz.” (5) Tomas, “Senin nereye gittiğini bilmiyoruz, Rab. Oraya nasıl gidileceğini de bilmiyoruz” dedi. (6) İsa şöyle dedi: “Yol, hakikat ve hayat benim! Benim aracılığım olmadan hiç kimse ebedi Baba’ya ulaşamaz. (7) Eğer Beni tanırsanız, ebedi Baba’yı da tanırsınız. Beni tanıdığınıza göre, artık O’nu tanıdınız ve O’nu gördünüz.” (8) Filipus, “Bize Baba’yı göster, Rab. Tek istediğimiz bu” dedi. (9) İsa şöyle dedi: “Uzun zamandır sizinle birlikteyim. Beni hâlâ tanımıyor musunuz? Beni gördüyseniz, ebedi Baba’yı da gördünüz demektir. Size ebedi Baba’yı göstermemi benden nasıl istersiniz? (10) Benim Baba’da, Baba’nın da ben’de olduğuna iman ediyor musunuz? Bunları kendimden söylemiyorum. Ebedi Baba bende yaşar ve işlerini benim aracılığımla yapar. (11) Bana iman edin. Ben, Baba’dayım; Baba’da Bendedir. Gerçekleştirdiğim olağanüstü alâmetlere inanın. Onlar Mesih olduğumun ispatıdır. (12) Size doğrusunu söyleyeyim, bana iman eden herkes benim yaptığım işleri yapacaktır. Onlar benim yaptığımdan daha büyük işler yapacaklar, çünkü ben ebedi Baba’ya gidiyorum. (13) Benim adımla ne dilerseniz yapacağım. Böylece ebedi Baba, ebedi Oğul’da yüceltilecek. (14) Benim adımla dileyeceğiniz her şeyi yapacağım. (15) Eğer beni seviyorsanız, sözlerime itaat edersiniz

İsa Kutsal Ruh’u Vaad eder
Yuhanna 14:16-31

(16) Ben gittiğim zaman, ebedi Baba’dan size başka bir yardımcı, Kutsal Ruh’u vermesini isteyeceğim ve o sizinle birlikte kalacak. (17) Dünya hakikatin Ruhu’nu kabul edemez, çünkü onu göremez ya da tanıyamaz. Ama siz hakikatin Ruhu’nu tanıyorsunuz. O içinizde yaşıyor ve sizinle kalacak. (18) Sizi asla öksüz bırakmayacağım. Sizin için geri döneceğim. (19) Çok yakında dünya beni görmeyecek ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşayacağım ve siz de yaşayacaksınız. (20) O gün bileceksiniz ki: ben ebedi Baba’dayım, sizler bendesiniz ve ben de sizlerdeyim. (21) Öğrettiklerimi yerine getiren kişi beni seven kişidir. Ebedi Baba, beni sevenleri sever. Ben de onları severim ve kendimi onlara gösteririm.” (22) Yahuda (İskariyot değil) İsa’ya, “Kendini dünyaya göstermeden bize nasıl göstereceksin, Rab?” diye sordu. (23) İsa şöyle dedi: “Beni sevenler benim sözlerime itaat edecekler. Ebedi Baba da onları sevecek. Baba ve ben gelip onlarla birlikte yaşayacağız. (24) Benim sözlerime itaat etmeyen kişi beni sevmez. Çünkü benim sözlerim beni dünyaya gönderen ebedi Baba’dan gelir. (25) Bütün bunları ben daha dünyadayken sizlere bildiriyorum. (26) Ben bu dünyadan ayrıldığım zaman, ebedi Baba, Kutsal Ruh’u size yardımcı olarak dünyaya gönderecek. Kutsal Ruh benim adıma gelecek. O her şeyi size öğretmeye devam edecek. O size bildirdiğim her şeyi hatırlamanızı sağlayacak. (27) Yüreğinizi sıkmayın ve korkmayın. Size selametimi bırakıyorum. Size bu dünyanın geçici selametini değil, kendi selametimi veriyorum. (28) Size hakikati söyledim. Sizden ayrılıyorum, ama sizin için geri geleceğim. Eğer beni seviyorsanız, ebedi Baba’ya gittiğim için sevinç duyarsınız. Çünkü ebedi Baba benden büyüktür. (29) Bunları size, ben ayrıldığım zaman iman edesiniz diye şimdiden söylüyorum. (30) Şimdi artık konuşmayacağım, çünkü İblis gelmektedir. O bu dünyanın hakimidir, ama benim üzerimde hiçbir gücü yoktur. (31) Ben, ebedi Baba’nın bana bildirmiş olduğu her şeyi yaparım. Böylelikle dünya da ebedi Baba’yı sevdiğimi anlar. Haydi kalkın, buradan gidelim.”


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!