YUHANNA 13. BÖLÜM

YUHANNA

13. BÖLÜM

İsa Müritlerinin Ayaklarını Yıkar
Yuhanna 13:1-11

(1) Yahudilerin Fısıh Bayramı yaklaşmıştı. İsa dünyayı terk etme ve ebedi Baba’ya geri dönme vaktinin gelmiş olduğunu biliyordu. O’nun ebedi Baba’nın yanına geri dönme vakti gelmişti. O müritlerini sonuna dek sevdi. (2) İsa müritleriyle birlikte yemek yerken, İblis Yahuda İskariyot’un yüreğine İsa’ya ihanet etme fikrini soktu. (3) İsa, ebedi Baba tarafından kendisine her şey üzerinde yetki verilmiş olduğunu biliyordu. O, ebedi Baba’dan geldiğini ve Baba’ya geri dönmekte olduğunu biliyordu. (4-5) İsa masadan kalktı ve üst giysisini çıkardı, beline bir peşkir sardı ve leğene su doldurdu. Sonra müritlerinin ayaklarını yıkadı ve havluyla kuruladı. (6) İsa Petrus’un yanına geldiğinde, Petrus O’na, “Ayaklarımı yıkamana müsaade edemem, Rab!” dedi. (7) İsa, Petrus’a, “Benim ne yaptığımı bilmiyorsun. Daha sonra anlayacaksın” dedi. (8) Petrus, “Hayır! Ayaklarımı asla yıkamayacaksın” dedi. İsa, “Eğer ayaklarını yıkamazsam, müridim olamazsın” dedi. (9) Petrus, “O halde ayaklarımı, ellerimi ve başımı yıka, Rab!” dedi. (10) İsa şöyle konuştu: “Kişi eğer temizse, sadece ayaklarının yıkanması yeterlidir. Benim gerçek müritlerim temizdir, ama içinizde biri var ki, o kirlidir.” (11) İsa, Yahuda’nın kendisini ele vereceğini biliyordu.

İsa’nın Hizmetkârlığı
Yuhanna 13:12-17

(12) İsa müritlerinin ayaklarını yıkadıktan sonra üstünü giydi ve tekrar masaya oturdu. Müritlerine şöyle sordu, “Bu yaptığım neydi, biliyor musunuz? (13) Beni Hocam ve Rab diye çağırıyorsunuz. Bu doğrudur. (14) Eğer Hocanız ve Rab’biniz ayaklarınızı yıkıyorsa, siz de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız. (15) Size örnek olmak için ayaklarınızı yıkadım. Ben size hizmet ettim, siz de birbirinize hizmet edin. (16) Size doğrusunu söyleyeyim, bir köle efendisinden daha üstün değildir, bir haberci de onu gönderenden daha üstün değildir. (17) Diğerlerine hizmet ederseniz, mübarek kılınırsınız.

İsa Yahuda İskaryot’un İhanetini Önceden Bildirir
Yuhanna 13:18-30
Matta 26:20-25; Markos 14:17-21; Luka 22:21-23

(18) “Bu sözlerim hepiniz için değildir , çünkü ben seçmiş olduğumu bilirim. Mezmurlar 41:9’da yazılı olan, ‘Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile ihanet etti bana’ sözleri yerine gelecektir. (19) Olacakları, daha olmadan evvel size söylüyorum. Bunlar gerçekleştiği zaman Mesih olduğuma inanacaksınız. (20) Size doğrusunu söyleyeyim. Beni kabul ederseniz, beni dünyaya gönderen ebedi Baba’yı kabul etmiş olursunuz. Benim gönderdiğim her hangi birini kabul ederseniz, beni kabul etmiş olursunuz.” (21) İsa’nın yüreği acıyla doldu. Müritlerine, “Size doğrusunu söyleyeyim, içinizden biri bana ihanet edecek” dedi. (22) Müritler birbirlerine, “Kimden bahsediyor acaba?” diye sordular. (23) İsa’nın sevdiği Yuhanna masada O’nun yanında oturuyordu. (24) Petrus Yuhanna’ya işaret edip İsa’ya kimden söz ettiğini sormasını istedi. (25) Yuhanna, İsa’ya, “Rab, hangimiz sana ihanet edecek?” diye sordu. (26) İsa, “Ekmek parçasını vereceğim kişi bana ihanet edecektir” dedi. İsa bir parça ekmeği çanağa batırdı ve Yahuda İskariyot’a uzattı. (27) Yahuda ekmek parçasını alınca İblis onun içine girdi. İsa Yahuda’ya, “Beni tez ele ver!” dedi. (28) Müritler İsa’nın niçin böyle söylediğini anlayamadı. (29) Para kesesini Yahuda taşırdı. Müritler İsa’nın Yahuda’dan Fısıh Bayramı için lazım olan yiyecekleri satın almasını istediğini sandılar. Bazıları da O’nun Yahuda’ya fakirlere para vermesini söylediğini sandı. (30) Gece vaktiydi. Yahuda hızla oradan ayrıldı.

Birbirinizi Sevin
Yuhanna 13:31-35

(31) İsa müritlerine şöyle dedi: “Ebedi İnsanoğlu’nun yüceltilme vakti artık gelmiştir. Allah Ben’de yüceltilecek. (32) Allah eğer Ben’de yüceltilirse, Allah da beni çok yakın zamanda yüceltecektir. (33) Sevgili çocuklarım, kısa bir zaman sonra artık sizinle birlikte olmayacağım (yaşamayacağım). Beni arasanız da bulamayacaksınız. Yahudilere de söylediğim gibi, benim gittiğim yere siz gelemezsiniz. (34) Size yeni bir buyruk veriyorum: Birbirinizi benim sizi sevdiğim gibi sevin. (35) Birbirinizi sevdiğiniz zaman, herkes benim müritlerim olduğunuzu anlayacaktır.

İsa Petrus’un Kendisini İnkâr Edeceğini Önceden Bildirir
Yuhanna 13:36-38
Matta 26:31-35; Markos 14:27-31; Luka 22:31-34

(36) Petrus, İsa’ya, “Nereye gidiyorsun, Rab?” diye sordu. İsa şöyle dedi, “Benim şimdi gideceğim yere ardımdan gelemezsin. Ama benim daha sonra gideceğim yere sen de gideceksin.” (37) Petrus, “Ben şimdi senin ardından gelmek istiyorum, Rab. Çünkü senin için ölmeye hazırım!” dedi. (38) İsa şöyle dedi: “Benim için ölebileceğini söylüyorsun. Sana doğrusunu söyleyeyim. Horoz ötmeden önce, üç kere beni tanımadığını söyleyeceksin.”


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!