YUHANNA 11. BÖLÜM

YUHANNA

11. BÖLÜM

Lazar’ın Ölümü
Yuhanna 11:1-16

(1) Zeytin Dağı’nın Beytanya kasabasında yaşayan Lazar adlı bir adam ağır hastaydı. Lazar’ın Meryem ve Marta adında iki kız kardeşi vardı.(2) Meryem daha sonra İsa’nın ayaklarına hoş kokulu yağ dökecek ve saçlarıyla kurutacak olan kadındı. (3) Meryem ve Marta, “Rab, sevdiğin Lazar çok hasta” diye İsa’ya haber gönderdi. (4) İsa bu haberi aldığı zaman şöyle dedi: “Lazar ölmeyecek. Onun hastalığı Allah’ın yüceliği içindir. Allah’ın ebedi Oğlu bundan dolayı övülecektir.” (5) İsa Lazar’ı, Meryem’i ve Marta’yı severdi. (6) İsa Lazar’ın hasta olduğunu öğrendikten sonra bulunduğu yerde iki gün daha kaldı. (7) Daha sonra müritlerine, “Haydi Yahudiye’ye geri dönelim” dedi. (8) İsa’nın Müritleri, “Hocam, Yahudiye’deki dindar Yahudiler seni öldürmeye çalışıyor. Oraya niye geri dönüyoruz?” diye sordular. (9) İsa şöyle dedi: “Gündüz on iki saattir. Gündüzün yürüyenlerin ayağı tökezlemez, çünkü onlar dünyanın ışığını görürler. (10) Geceleri yürüyenlerse tökezler, çünkü onların içinde ışık yoktur. (11) Dostumuz Lazar uykuya dalmış. Onu uyandırmaya gideceğim.” (12) İsa’nın müritleri, “Rab, o eğer uyuyorsa zaten kendiliğinden uyanacaktır” dedi. (13) İsa onlara Lazar’ın ölmüş olduğunu söylüyordu, ama müritleri Lazar’ın uyumakta olduğunu sandılar. (14) İsa açıkça, “Lazar öldü. (15) Lazar öldüğünde orada olmadığım iyidir, böylelikle siz inanacaksınız. Haydi, Lazar’a gidelim” dedi. (16) “İkiz” diye anılan Tomas, diğer müritlere, “Haydi gidelim. İsa’yla birlikte ölelim!” dedi.

Marta ve Meryem
Yuhanna 11:17-33

(17-18) İsa, Şeria ırmağının doğusundaki Perea’dan, Zeytin Dağındaki Beytanya’ya doğru yürüdü. (Beytanya, Kudüs’e yaklaşık 3 km uzaklıktaydı.) Bu arada Lazar’ın mezara konulmasının üzerinden dört gün geçmişti. (19) Lazar’ın ölümü nedeniyle Meryem’i ve Marta’yı teselli etmek için pek çok Yahudi Kudüs’ten Beytanya’ya gitmişti. (20) Marta İsa’nın Beytanya’ya geldiğini duydu ve O’nu karşılamaya çıktı, ama Meryem evde kaldı. (21-22) Marta İsa’ya, “Efendimiz, eğer burada olsaydın, Lazar ölmezdi. Biliyorum ki, Allah senin istediğin her şeyi yapar” dedi. (23) İsa, “Lazar ölümden diriltilecektir” dedi. (24) Marta, “Onun kıyamet gününde diriltileceğini biliyorum” dedi. (25) İsa, “Hayat ve diriliş Ben’im! Bana iman edenler, ölseler de yaşayacaklar. (26) Bana iman eden yaşayanlar asla ölmeyecekler. Söylediklerimin doğruluğuna inanıyor musun?” dedi. (27) Marta, “Evet, Rab! Senin, Allah’ın yeryüzüne gelmiş olan ebedi Oğlu Mesih olduğuna iman ediyorum” dedi. (28) Marta, Meryem’in yanına gidip, “Hoca buraya geldi, seni çağırıyor” dedi. (29) Meryem aceleyle İsa’yı görmeye gitti. (30) Meryem, İsa’yla Beytanya’nın dışında, İsa’nın daha önce Marta’yla konuştuğu yerde karşılaştı. (31) Yahudiler Meryem’in aceleyle gittiğini gördüler ve onu takip ettiler, çünkü onun Lazar’ın mezarına gidip ağlayacağını sandılar. (32) Meryem İsa’nın yanına gitti, O’nun ayaklarına kapanıp, “Rab, eğer burada olsaydın, Lazar ölmezdi” dedi. (33) İsa Meryem’in ve Yahudilerin ağladığını görünce, ruhu derinden etkilendi ve hüzünle doldu

İsa Lazar’ı Ölümden Diriltir
Yuhanna 11:34-44

(34) İsa, “Lazar’ın bedenini nereye koydunuz?” dedi. Yahudiler, “Gel, Rab. Sana gösterelim” dediler. (35-36) İsa ağladı. Yahudiler kendi aralarında, “O Lazar’ı seviyordu” dediler. (37) Bazı Yahudilerse, “O doğuştan kör olan adamı iyileştirmişti. Lazar’ın ölümüne niye mâni olmadı?” diye konuştu. (38) Lazar’ın cesedinin konulduğu mağaraya vardıklarında, İsa tekrar derin bir üzüntü duydu. Mağara mezarın ağzı içeri kimsenin girmemesi için büyük bir taşla kapatılmıştı. (39) İsa yüksek sesle, “Taşı kenara çekin!” dedi. Marta, “Kardeşim dört gün önce öldü, cesedi artık kokmuştur, Rab” dedi. (40) İsa, Meryem’e, “İman edersen, Allah’ın yüceliğini/kudretini göreceğini sana söylemiştim” dedi. (41) Mezarın girişindeki taşı kenara çektiler. İsa başını göğe kaldırıp Allah’a dua etti. “Ebedi Baba, beni her zaman duyduğun için sana şükrediyorum. (42) Bunu, bu insanlar da beni dünyaya senin gönderdiğine inansınlar diye söylüyorum.” (43) İsa, “Lazar, mezardan dışarı çık!” diye bağırdı. (44) Lazar yürüyerek mezardan dışarı çıktı. Lazar’ın elleri ve ayakları keten bezinden şeritlerle sarılıydı. Yüzü peşkirle sarmalanmıştı. İsa oradakilere, “Üzerindeki kefeni çıkarın ve Lazar’ı serbest bırakın!” dedi.

İsa’yı Öldürme Planı
Yuhanna 11:45-53

(45) Lazar’ın ölümden diriltildiğini gören birçok Yahudi İsa’ya iman etti. (46) Yahudilerden bazılarıysa Ferisilere gidip İsa’nın yaptıklarını anlattı. (47) Kudüs’teki Ferisiler ve baş rahipler Sanhedrin denilen Yahudi Yüksek Meclisini topladı. Kendi aralarında şöyle konuştular, “Şimdi ne yapacağız? İsa birçok olağanüstü alâmetler gerçekleştiriyor. (48) O’nu durdurmazsak, herkes ona iman edecek. Romalılar da gelip mabedimizi ve ulusumuzu yok edecek.” (49) Başrahip Kayafa şöyle dedi, “Siz ne söylediğinizi bilmiyorsunuz. (50) İsrail’in yok olmaması için halkın uğruna bir adamın ölmesi yeğdir” (51) Kayafa İsa’nın İsrail halkı uğruna öleceğini daha önceden söylemişti. (52) İsa yalnızca İsrail halkı uğruna ölmeyecekti. O dünyanın dört bir yanındaki insanlardan oluşan Allah’ın tek halkını meydana getirmek için ölecekti. (53) Dini önderler o günden sonra İsa’yı öldürme planları yaptı.

İsa Yahudiye Çölünde
Yuhanna 11:54-57

(54) İsa Kudüs’teki Yahudilerin arasında dolaşmamaya karar verdi. Bu yüzden müritleriyle birlikte, Yahudiye bölgesindeki çölün yakınında bir kent olan Efrayim’e gitti. Efrayim, Kudüs’ün yaklaşık 32 km. kuzeyindeydi. (55) Yahudilerin Fısıh Bayramı yaklaşıyordu. Bu nedenle İsrail’de yaşayanların birçoğu arınmak için Kudüs’e gittiler. (Yahudiler bunu Kutsal Yazılar, Çölde Sayım 9:4-14 ve 19:11-12 ayetleri uyarınca yaparlardı.) (56) İnsanlar mabedin dış avlusunda İsa’yı arıyor ve birbirlerine, “Ne dersiniz, İsa Fısıh Bayramı’nı kutlamaya gelecek mi?” diye soruyordu. (57) Baş rahipler ve Ferisiler halka şu emri verdi, “İsa’yı kim görürse bize haber vermek zorunda, öyle ki O’nu yakalayabilelim.”


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!