YUHANNA 10. BÖLÜM

YUHANNA

10. BÖLÜM

Çoban ve Koyunlar
Yuhanna 10:1-5

(1) İsa şöyle dedi: “Size doğrusunu söyleyeyim, herkes koyun ağılına kapıdan girmelidir. Başka bir yoldan girmeye çalışanlarsa hırsızdır, hayduttur. (2) Kapıdan giren kişi koyunların çobanıdır. (3) Kapı bekçisi, çobanın girmesi için kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini tanır. Çoban koyunlarını adıyla çağırır ve dışarı çıkarır. (4) Çoban koyunların önünden gidip onlara yol gösterir. Koyunlar onun arkasından giderler, çünkü onun sesini tanırlar. (5) Koyunlar yabancı birinin arkasından gitmezler. Onlar yabancıdan kaçarlar, çünkü onun sesini tanımazlar.

İsa İyi Çoban’dır
Yuhanna 10:6-18

(6) Kudüslü Yahudiler İsa’nın anlattığı hikayeyi anlamadı. (7) İsa şöyle dedi, “Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılının kapısı Ben’im. (8) Benden önce gelen sahte mesihler hırsızdı, hayduttu. Koyunlar onları dinlemedi. (9) Kapı Ben’im! Koyun ağılına Benim aracılığımla giren herkes kurtulacaktır. Onlar ki içeri girecek, dışarı çıkacak ve otlak bulacaklar. (10) Hırsız çalmaya, öldürmeye ve yok etmeye gelir. Bense bereketli / dolu hayata sahip olasınız diye geldim. (11) Ben iyi çobanım! İyi çoban koyunları için canını verir. (12) Parayla tutulmuş bir işçi koyunlarına sahip çıkmaz bu yüzden kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da koyunları öldürür ve sürüyü dağıtır. (13) Parayla tutulmuş işçi koyunları bırakıp kaçar, çünkü onların hayatıyla ilgilenmez. (14-15) Ben iyi çobanım! Ben koyunlarımı tanırım. Koyunlarım da beni tanır. Ebedi Baba beni tanır. Ben de ebedi Baba’yı tanırım. Ben koyunlarım için canımı veririm. (16) Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım da var. Onları da getirmem lazım, çünkü onlar da sesimi dinleyecektir. Gayem tek bir çobanın yönetiminde tek bir sürünün olmasıdır. (17-18) Ebedi Baba beni sever. Ben canımı feda ederim ve yeniden geri alırım. Hiç kimse canımı benden alamaz, çünkü ben onu isteyerek veririm. Canımı vermeye ve geri almaya yetkiliyim. Bu yetkiyi ebedi Baba’dan aldım.”

Yahudiler İsa Hakkında Fikir Ayrılığına Düşer
Yuhanna 10:19-21

(19) Yahudiler İsa’nın bu sözleri üzerine fikir ayrılığına düştü. (20) Birçokları, “O bir deli, içinde kötü ruh var. Onu niye dinliyorsunuz?” dedi. (21) Bazıları ise, “Bunlar içinde kötü ruh olan birinin söyleyeceği sözler değil. Kötü ruh doğuştan kör olan birini iyileştiremez.” dedi.

İsa’ya Meydan Okunması
Yuhanna 10:22-30

(22) Kış mevsimiydi. Kudüs’te sekiz gün sürecek olan Mabedi Adama Bayramı kutlanacaktı. (Mabedi Adama Bayramı, Çardak Bayramından bir kaç ay sonra Mabedin İ.Ö. 164 yılında yeniden açılışını anmak amacıyla kutlanır. Günümüzde Hanuka adıyla bilinir.) (23) İsa mabedin dış avlusundaki Süleyman’ın Eyvanı’nda yürüyordu. (24) Yahudi din önderleri O’nun çevresini sardılar. “Bizi daha ne kadar merak içinde bırakacaksın? Eğer Mesih’sen bunu açıkça söyle” dediler. (25) İsa şöyle dedi: “Size daha önce söylemiştim, ama bana inanmıyorsunuz. Ben ebedi Baba’nın adıyla olağanüstü alâmetler gerçekleştirdim. Bu alâmetler size kim olduğumu gösteriyor. (26) Siz bana iman etmiyorsunuz, çünkü benim sürümden değilsiniz. (27) Ben kendi koyunlarımı tanırım. Koyunlarım benim sesimi duyar ve beni takip eder. (28) Ben koyunlarıma ebedi hayat veririm. Onlar asla kaybolmayacaklar, çünkü onları benden almaya hiç kimsenin gücü yoktur. (29) Onları bana ebedi Baba verdi. O her şeyden yücedir ve koyunlarımı O’ndan almaya hiç kimsenin gücü yoktur. (30) Baba ve Ben biriz!”

İsa Allah’la Eşittir
Yuhanna 10:31-38

(31) Yahudi din önderleri İsa’ya atmak için yerden taş topladılar. (32) İsa şöyle dedi: “Ben size Baba’dan gelen olağanüstü alametler gösterdim, ama hâlâ beni öldürmek istiyorsunuz” (33) Dini önderler, “Biz seni olağanüstü alametler gerçekleştirdiğin için değil, kendini Allah’la eşit gördüğün için öldürmek istiyoruz. Sen Allah’ı kendinden üstün görmüyorsun” dediler. (34) İsa şöyle dedi: “Mezmurlar 82:6’da, ‘Siz ilahlarsınız diyorum’ diye yazılıdır. (35) Allah’ın sözünde insan olan habercilerin “ilah” diye çağrıldığı bildirilir. (36) O halde Baba’nın ayrı tuttuğu ve dünyaya gönderdiği benim için ne demeli? Allah’ın ebedi Oğlu olduğumu söylediğimde beni niçin kâfir olmakla suçluyorsunuz? (37) Ebedi Baba’dan gelen olağanüstü alametler gerçekleştirmemiş olsaydım, bana inanmanız gerekmezdi. (38) Eğer bana inanmıyorsanız, gerçekleştirdiğim olağanüstü alametlere inanın. O zaman Baba’nın Oğul’da, Oğul’un da Baba’da olduğunu görecek ve anlayacaksınız.”

İsa Şeria Irmağında
Yuhanna 10:39-42

(39) Yahudi dini önderler İsa’yı yeniden yakalamaya çalıştı, ama O kaçıp, kurtuldu. (40) İsa Şeria ırmağının doğusuna geçip Hirodes’in yönetimi altında olan Yahudilerin Perea bölgesinde Yahya Peygamber’in insanları vaftiz etmiş olduğu yere gitti ve orada kaldı. (41) Birçok insan İsa’nın yanına geldi. Gelenler şöyle dediler: “Yahya olağanüstü alametler gerçekleştirmemişti. Onun İsa hakkında söylediklerinin hepsi doğru.” (42) Birçok insan Perea’da, Şeria Irmağının yakınında İsa’ya iman etti.


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!