YUHANNA 9. BÖLÜM

YUHANNA

9. BÖLÜM

İsa Kör Adamın Gözlerini Açar
Yuhanna 9:1-12

(1) İsa Kudüs’te yolda yürürken kör bir adam gördü. Adam doğuştan âmâydı. (2) Müritleri İsa’ya, “Hocam bu adam niçin böyle doğmuş? Kör olmasının nedeni kendi günahları mı, yoksa anne-babasının günahları mı?” diye sordu. (3) İsa, “Hiç biri” dedi. “O adam sizler Allah’ın kudretini görebilesiniz diye kördür. (4) Vakit hâlâ gündüzken, beni dünyaya gönderen Allah’ın işlerini yapmamız gerekir. Gece geldiğinde hiç kimse çalışamaz. (5) Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim!” (6) İsa toprağa tükürdü ve çamur yaptı. Sonra bu çamuru kör adamın gözlerine sürdü. (7) İsa adama şöyle dedi: “Git. Şiloha havuzunda (bu havuz mabet alanın kuzey doğusundaydı) gözlerini yıka.” Kör adam gözlerindeki çamuru yıkadı ve görmeye başladı. (8) Adamın komşuları ve tanıdıkları şöyle dedi: “Baksanıza! Gözleri görmeyen dilenci bu adam mıydı?” (9) Bazıları, “Evet” dedi. Bazıları, “Hayır. Bu ona benzeyen başka biri” dedi. Dilenci onlara, “O adam benim” dedi. (10) Ona, “Nasıl oldu da gözlerin açıldı?” diye sordular. (11) Adam şöyle dedi: “İsa çamur yaptı ve gözlerime sürdü, sonra da gidip gözlerimi yıkamamı söyledi. Gözlerimi yıkadıktan sonra görmeye başladım.” (12) Ona, “İsa nerede?” diye sordular. Dilenci, “Bilmiyorum” dedi.

Ferisiler İyileşen Adamı Sorgular
Yuhanna 9:13-34

(13-14) Adamı Kudüs’teki bir havradaki Ferisiler’in yanına götürdüler. Çünkü İsa adamı Şabat günü iyileştirmişti. (15) Ferisiler adama nasıl iyileştiğini sordular. Adam, “İsa gözlerime çamur sürdü. Gözlerimi yıkadıktan sonra görmeye başladım” diye anlattı. (16) Ferisiler İsa’nın kim olduğu konusunda anlaşmaya varamadı. Bazıları, “İsa Şabat kuralını çiğniyor bu yüzden Allah’tan gelmiş olamaz” dedi. Diğerleri ise, “Eğer bir günahkarsa, nasıl olur da olağanüstü alametler gerçekleştirebilir?” dedi. (17) Adama, “İsa hakkında ne düşüyorsun, söyle” dediler. Adam, “O bir peygamberdir” dedi. (18) Dini önderler adamın doğuştan kör olduğuna bir türlü inanmak istemiyordu. Adamın anne ve babasına sordular: (19) “Oğlunuz doğduğunda kör müydü? Nasıl olur da şimdi görebiliyor?” (20) Adamın anne-babası şöyle dedi. “Evet, oğlumuzun gözleri doğduğunda görmüyordu. (21) Ama nasıl oldu da şimdi görüyor bilmiyoruz. Onu kimin iyileştirdiğini bilmiyoruz. Kendisine sorun. Çocuk değil ya. Ne olduğunu size söyleyebilir.” (22) (Adamın annesi ve babası dini önderlerden korktuğu için böyle konuşmuştu. Çünkü dini önderlerin İsa’nın Mesih olduğuna inanan hiç kimseyi havrada tutmayacağını biliyorlardı.) (23) Bu yüzden dini önderlere konuyu oğullarına sormasını söylediler. (24) Dini önderler adama, “Bütün yüceliği Allah’a ver, çünkü İsa günahkârdır” dedi. (25) Adam, “Onun günahkâr olup olmadığını bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var. Bir zamanlar kördüm, ama şimdi görebiliyorum” dedi. (26) Dini önderler tekrar, “İsa sana ne yaptı? Seni nasıl iyileştirdi?” diye sordu. (27) Adam, “Size anlattım. Ama beni dinlemediniz! Niçin tekrar tekrar anlatmamı istiyorsunuz? Yoksa onun müridi mi olacaksınız?” dedi. (28) Dini önderler adamı azarladı. “Onun müridi olan biz değil, sensin! Biz Musa’nın müritleriyiz. (29) Biz Allah’ın Musa’yla konuştuğunu biliriz. Oysa İsa’nın nereden geldiğini bilmiyoruz.” (30) Adam şöyle konuştu, “Buna şaşırdım işte! O benim gözlerimi iyileştirdiği halde, siz hala onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz. (31) Allah günahkârları işitmez. Allah kendisinden korkan ve kendisine itaat edenleri işitir. (32) Şimdiye kadar doğuştan kör olan birini iyileştireni hiç duydunuz mu? (33) İsa Allah’tan gelmeseydi, hiçbir şey yapamazdı.” (34) Dini önderler, “Sen günahkâr doğmuşsun. Bize ders vermeye kalkışma” deyip, adamı havradan dışarı çıkardılar.

İyileşen Adam İsa’ya İman Eder
Yuhanna 9:35-41

(35) İsa dini önderlerin adamı Kudüs’teki havradan dışarı çıkardığını duydu. Onu bulup, şöyle sordu: “Daniel peygamberin Kutsal Yazılar, Daniel 7:13-14 ayetinde açıkladığı Ebedi İnsanoğlu’na iman ediyor musun? (36) Adam, “Efendim, o kimdir? Ben ona iman etmek isterim” dedi. (37) İsa, “İnsanoğlu Ben’im” dedi. (38) Adam, “Sana iman ediyorum” dedi ve İsa’nın önünde secde etti. (39) İsa şöyle dedi: “Ben dünyaya hüküm getirmek için geldim. Ben körlerin gözleri açılsın; görenler de görmez olsun diye geldim.” (40) Bazı Ferisiler İsa’nın söylediklerini duydu; “Biz kör müyüz?” diye sordu. (41) İsa şöyle dedi: “Eğer kör olsaydınız, günahın suçluluğunu taşımazdınız. Gözünüzün gördüğünü söylediğinize göre siz suçlu günahkârlarsınız.”


altSubmit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!