YUHANNA 3. BÖLÜM

YUHANNA

3. BÖLÜM

İsa Nikodim’e Vaaz Eder
Yuhanna 3:1-15

(1) Nikodim adında bir Yahudi vardı; bu adam Ferisi mezhebindendi ve Yahudi Yüksek Meclisi’nin üyesiydi. (2) Nikodim gecenin karanlığında İsa’nın yanına gitti. İsa’ya, “Hocam, Allah’tan gelmiş olduğunu biliyoruz. Çünkü bu alametleri yalnızca Allah’ın kudretiyle gerçekleştirmen mümkündür” dedi. (3) İsa, “Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kişinin Allah’ın hükümranlığını görebilmesi için yeniden doğması lazımdır” dedi. (4) Nikodim şaşırdı; İsa’ya, “Yetişkin bir insan nasıl anasının rahmine girip yeniden doğabilir ki?” diye sordu. (5) İsa şöyle dedi: “Sana doğrusunu söyleyeyim. Bir kişinin Allah’ın hükümranlığına girebilmesi için sudan ve Kutsal Ruh’tan yeniden doğması gerekir. (6) Anne-babadan doğanların yalnızca bedensel hayatları vardır. Kutsal Ruh’tan doğanlar ise içlerinde Allah’ın hayatına sahiptirler. (7) Sana Allah’ın Ruhu’yla yeniden doğmalısın dediğime şaşma. (8) Rüzgar istediği yerde eser. Sen rüzgârın sesini işitebilirsin, ama nereden geldiğini ve nereye gittiğini bilmezsin. Allah’ın Ruhu’yla yeniden doğan herkes için bu böyledir.” (9) Nikodim, “Bu imkansız!” dedi. (10) İsa şöyle cevapladı, “Sen İsrail’in din hocası değil misin? Öğrettiklerimi nasıl anlamazsın? (11) Sana doğrusunu söyleyeyim. Biz size bildiklerimizi söylüyoruz. Biz size gördüklerimizi anlatıyoruz. Buna rağmen İsrail’in din adamları bildirdiklerimize inanmıyorlar. (12) Bu dünyaya dair öğrettiklerime inanmıyorsanız, öbür dünyayla ilgili öğrettiklerime nasıl inanacaksınız? (13) Yalnızca gökten inmiş olan ebedi İnsanoğlu göğe geri dönecektir. (14-15) Çölde Sayım 21:9 ayetinde yazılı olduğu gibi Musa Peygamber çöldeyken yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa İnsanoğlu’nun da yukarı kaldırılması gerekiyor. Öyle ki, bana iman eden herkes ebedi hayata sahip olsun.”

Allah Dünyayı Seviyor
Yuhanna 3:16-21

(16) İsa vaazına şöyle devam etti, “Allah dünyayı o kadar çok sevdi ki, ebedi Oğlu’nu gönderdi. Öyle ki, bana iman eden herkes helak olmasın, ama ebedi hayata sahip olsun. (17) Çünkü Allah, beni dünyayı mahkum etmek için değil, kurtarmak için gönderdi. (18) Bana iman edenler mahkum olmazlar. Allah’ın ebedi Oğlu’na iman etmeyenler ise zaten mahkum olmuşlardır. (19) İnsanlar Allah’ın ışığının dünyaya gelmiş olduğuna inanmadıkları için mahkum olurlar. Onlar dünyanın karanlığını severler ve bu yüzden kötülük yaparlar. (20) Kötülük yapanlar Tanrı’nın ışığından nefret ederler. Onlar ışıktan uzaklaşırlar, çünkü ışık nasıl yaşadıklarını meydana çıkarır. (21) Ama doğru olanı yapanlar ışığa gelirler. Onların yaptığı iyi işler, Allah için yaşadıklarını gösterir.”

Yahya’nın İsa Hakkındaki Şahitliği
Yuhanna 3:22-36 

(22) İsa ve müritleri Yahudiye bölgesine gittiler ve Şeria Irmağında insanları vaftiz ettiler. Yahudiye, Kudüs’ün doğusunda, Şeria ırmağı vadisindeydi. (23-24) Yahya Peygamber de suyun bol olduğu Salim (Selamet anlamına gelir) yakınlarındaki Aynon’da insanları vaftiz ediyordu. Yahya henüz tutuklanıp hapse atılmamıştı. (25) Yahya insanları vaftiz ederken, bir Yahudi onun müritlerinden bazılarıyla suyla arınma konusunda tartıştı. (26) Müritler daha sonra Yahya’ya gidip, “Hoca, birçok insan vaftiz olmak için ırmağın karşı yakasındaki İsa’ya gidiyor” dediler. (27) Yahya onlara şöyle dedi: “Allah vermedikçe hiç kimse bir şey alamaz. (28) Benim Mesih olmadığımı biliyorsunuz. Allah beni İsrailoğulları’nı O’nun gelişine hazırlamak için gönderdi. (29) Gelin damada aittir. Damadın arkadaşı damadın gelmesini bekler. O damadın sesini işittiği zaman yüreği sevinçle dolar. Size söylüyorum; benim yüreğim de sevinçle doludur, çünkü Mesih gelmiştir! (30-31) Ben bu dünyaya aidim. Bu dünyanın bir insanı olarak konuşuyorum İsa insanların gözünde daha büyümeli. Bense küçülmeliyim. İsa gökten geldi ve O herkesten daha uludur. (32) O bize gökte neler görüp neler işittiğini anlatır. Ama birçok insan onun öğrettiklerine inanmaz. (33) İsa’ya iman edenler Allah’ın hakikat olduğunu açıkça itiraf ederler. (34) İsa gökten Allah’ın kelamını söylemek ve Kutsal Ruh’un doluluğunu vermek üzere gönderildi. (35) Baba, Oğul’u sever ve her şeyi O’na vermiştir. (36) İsa’ya iman eden herkes ebedi hayata sahiptir. Ama İsa’ya iman etmeyenler ebedi hayatı göremeyeceklerdir. Onlar yalnızca Allah’ın gazabını göreceklerdir.”

Submit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!