YUHANNA 2. BÖLÜM

YUHANNA

2. BÖLÜM

 Kana’daki Düğün
Yuhanna 2:1-12

(1) İsa’nın Natanyel’i çağırmasından iki gün sonra Celile’nin Kana kasabasında bir düğün şöleni yapıldı. Kana, Nasıra’nın yaklaşık 6 km kuzeyindeydi. (2) İsa’nın annesi, kız ve erkek kardeşleri ve müritleri de oradaydı. (3) Kutlama sırasında şarap tükendi. İsa’nın annesi O’na, “Şarabımız kalmadı!” dedi. (4) İsa, “Anne, şarap için beni niye sıkıyorsun? Allah’ın benim için tespit ettiği zaman henüz gelmedi” dedi. (5) İsa’nın annesi hizmetkârlara, “O size ne söylerse öyle yapın” dedi. (6) İsa’nın yakınında, her biri seksen ile yüz yirmi litre kadar su alan altı taş küp duruyordu. Yahudiler bunları dini kaideleri yerine getirmek üzere arınmak için kullanırlardı. (7) İsa hizmetkârlara, “Küpleri suyla doldurun” dedi. Onlar da küpleri doldurdular. (8) İsa sonra, “Suyun birazını düğün şöleninin yöneticisine götürün” dedi. (9) Şölenin yöneticisi sudan biraz içti ve çok şaşırdı! İsa’nın suyu şaraba çevirmiş olduğunu bilmiyordu. (10) Adam damada, “Herkes şarabın en iyisini ilk başta sunar. Ucuz şarapsa konuklar sarhoş olduktan sonra çıkarılır. Sizse en iyisini şimdiye dek saklamışsınız!” dedi. (11) İsa ilahi gücünü, suyu şaraba döndürerek gösterdi. Bu İsa’nın Mesih olduğunu göstermek için gerçekleştirdiği ilk alametti. Müritler O’na iman etti. (12) Kana’daki düğünden sonra İsa’nın ailesi ve müritleri yaklaşık 25 km. yürüyerek Celile gölünün kuzey batı kıyısındaki Kefernahum’a gittiler.

İsa Mabedi Temizler
Yuhanna 2:13-22
Matta 21:12-13; Markos 11:15-17; Luka 19:45-46 

(13) İsa, Kefernahum’dan ayrılıp üç gün kadar güney istikametinde yürüyerek Kudüs’e vardı. Kefernahum ile Kudüs’ün arası yaklaşık 136 km. idi. İsa, Mısır’dan Çıkış 12:1-28 ayetlerinde yazılı olan Fısıh Bayramı nedeniyle Kudüs’e gitti. (14) İsa mabedin dış avlusuna girdi; orada kurbanlık için büyükbaş hayvan, koyun ve güvercin satan insanları gördü. Bazıları da masa başında sarraflık yapıyordu. (15) İsa ipten bir kırbaç yaptı, hayvanları mabedin dışına sürdü; sarrafların paralarını yere saçtı ve masalarını devirdi. (16) İsa güvercin satıcılarına şöyle bağırdı: “Çıkarın bu kuşları buradan! Ebedi Babam’ın evini pazar yerine çevirmeyin!” (17) İsa’nın bu davranışları müritlerine Mezmurlar 69:9 ayetini hatırlattı, ‘Senin evin için gösterdiğim gayret beni tüketecek.’ (18-22) Bazı Yahudi din adamları İsa’ya, “Bize bir alamet göster. Mabedimizde bu işleri yapma hakkının Allah tarafından sana verildiğini bize ispat et” dediler.” İsa onlara, “Bu mabedi yıkın. Üç günde onu yeniden kurarım” dedi. Yahudiler, “Bu mabet Kral Büyük Hirodes tarafından kırk altı yılda yapılmıştı. Üç günde onu nasıl yeniden kuracaksın?” diye sordular. Onlar İsa’nın mabet olarak kendi bedeninden söz ettiğini anlamamışlardı. İsa gerçekten de daha sonra ölümden dirildi ve söyledikleri hakikat oldu. Müritler o zaman O’nun daha önceki bu öngörüsünü hatırladılar. Ve onlar Kutsal Kitap’a ve İsa’nın söylediği her söze iman ettiler. (23-25) İsa Fısıh Bayramı için Kudüs’teyken gerçekleştirdiği alametleri gören birçok insan O’na iman etti. (24) Ama İsa onlara güvenmedi. O insanların yüreğini biliyordu. (25) İnsan yüreğinin günahkar halini kimsenin O’na anlatmasına gerek yoktu.


alt



Submit your feedback
 1. Full Name(*)
  Please type your full name.
 2. E-mail(*)
  Invalid email address.
 3. Your Feedback(*)
  Invalid Input
 4. Fill out the 8 characters
  Fill out the 8 characters
  Invalid Input

Now Available!